2019-12-15

Dane kontaktowe

Dziękujemy, za odwiedziny na naszej stronie internetowej. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz pomocy – odwiedź zakładkę POMOC na naszej stronie.
 
Jeśli chcesz z kimś porozmawiać on-line możesz się skontaktować z nami poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
 
Kontakt ogólny
Telefon: +48 91 885 17 00
 
E-mail: love@lambda.szczecin.pl
 
Rzecznik Prasowy
Monika „Pacyfka” Tichy
 
Telefon: +48 609 890 570
 
E-mail: press@lambda.szczecin.pl
 
Pomoc w trudnej sytuacji
E-mail: pomoc@lambda.szczecin.pl
 
Nasze dane
Stowarzyszenie Lambda Szczecin
ul. Małkowskiego 9
70-304 Szczecin
 
NIP: 8512571425
KRS: 0000139339
Regon: 811793978
 
Konto bankowe
 
44 1750 0012 0000 0000 3893 8797
IBAN: PL28 44 1750 0012 0000 0000 3893 8797
SWIFT: RCBWPLPW
Raiffeisen Bank Polska S.A
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się